Zrozumieć problemy seniorów

Zmieniający się świat, pośpiech i natłok technologicznych nowinek powoduje, że nie potrafimy porozumieć się z osobami starszymi. Różnica pokoleń coraz bardziej staje się widoczna. Pomocą w zrozumieniu potrzeb seniorów ma przyjść symulator osoby starszej, który uczy zarówno pokory wobec nich, ale przede wszystkim obrazuje problemy takich osób i daje możliwość nauczenia się odpowiedniego podejścia do […]